Představení

Tomáš Langer je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017) a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých, Certifikovaného kurzu manažerů vzdělávání dospělých a řady dalších vzdělávacích aktivit.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání podle Národní soustavy kvalifikací.

Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Tematicky se věnuje lektorským kurzům (např. metodika, didaktika, interaktivní metody, moderní technologie vzdělávání), kurzům prezentačních dovedností pro různé cílové skupiny (např. top, střední a liniový management, tiskoví mluvčí) a kurzům v oblasti poradenství pro rozvoj lidských zdrojů.

Časopis Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je novinkou na trhu periodik. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy, lektory, trenéry a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

Více informací na webu www.firemnivzdelavani.eu.

Kontaktní údaje

Tel: +420 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz
LinkedIn: tomaslanger
Twitter: TomasLanger81
Facebook: Tomáš Langer


Novinky

Letní číslo Firemního vzdělávání dorazilo!

Nové číslo přináší vymezení pojmů umělých realit jako jsou AR, VR, MR a XR, v návaznosti na předchozí číslo najdete v infografice několik tipů pro nanolearning. Nově představujeme seriál s nápady pro moderní online vzdělávání a v neposlední řadě otevíráme téma právního povědomí pro vzdělavatele. Co vše tedy v čísle najdete? Vzdělavatel by měl být účastníkovi partnerem: rozhovor s Lubošem Kouřilem ze ŠKODA Academy Infografika: Několik tipů pro nanolearning O čem se mluví: AR, VR, MR, XR Aplikace pro vás: MS Viva, Howspace Právní minimum pro vzdělavatele Restart týmového vzdělávání Dajme im šancu! Mediatéka: MotivP TALKS, platforma EPALE a kniha OECD Improving the Quality of Non-formal Adult Learning Kulturní odlišnosti v byznysu – proč si nerozumíme? Využití umělých realit ve firemním vzdělávání Novinky z HR News Knižní tipy Portálu Čtěte, stahujte nebo se rovnou registrujte k bezplatnému odběru na...

U vzdělávání dospělých v ČR postrádáme systémový charakter. Rozhovor EPALE se Zdenkou Vostrovskou

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. je předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1. VOX a.s. Vysokoškolská pedagožka na Katedře hospodářské a sociální politiky VŠE v Praze, společnice znaleckého ústavu GRINEX s.r.o. S minimálními prostředky, kdy největší kapitál představovaly zejména zpočátku silná vůle a imponující entusiasmus, se jí podařilo vybudovat firmu, která dnes v České republice patří k leaderům na trhu vzdělávání dospělých. Vaše společnost 1. VOX je na trhu již téměř 30 let. Co vše se na trhu vzdělávání dospělých za tu dobu změnilo?  Došlo k atomizaci trhu. Vzdělávání nyní poskytují i profesní komory, nejrůznější poradenské firmy a nakladatelství. To je samozřejmě v pořádku, zvyšuje to konkurenci – a klienti mají velký výběr. Dvě programovací období – transfery z ESF. Narušení trhu vzdělávání, kde jsou desítky miliard alokovaných do rozvoje a vzdělávání, jaký je přínos? Vznikl nový business segment – personálně propojené firmy, které pro koncové příjemce získávají dotace, organizují výběrová řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, realizují vzdělávací programy a pomáhají příjemcům s projektovým managementem. Stále roste počet firem v rukou českých vlastníků, kteří do kultivace a stabilizace lidských zdrojů alokují prostředky. V devadesátých letech kulturu celoživotního vzdělávání přinesly do Česka především zahraniční firmy. Dnes již všechny úspěšné firmy chápou průběžné vzdělávání svých zaměstnanců jako klíčovou firemní hodnotu. V lednu letošního roku jsme oslavili 29 let na českém vzdělávacím trhu. U příležitosti tohoto rozhovoru jsem nahlédla do lektorských karet. Postupně jsme „vyzkoušeli“ spolupráci s téměř 5 000 lektory, trenéry, konzultanty a kouči. V posledních letech již máme téměř stabilní lektorský tým, který čítá cca 400 odborníků. Nároky na ně jsou vysoké, na komerčním trhu totiž uspějí jen ti nejlepší. Za posledních...

Žijeme v době vizuální, nejvíce informací z vnějšího světa vstřebáváme zrakem. Rozhovor EPALE s Radkem Pernicou

Radek Pernica je absolventem Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, absolvoval výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, výcvik koučů dle ICF, Points of You® Certified Expert. Absolvoval také PQ Coaching Grant program by Shirzad Chamine a výcvik v mindfulness (RMT). Je také certifikovaný lektor ILM. Pracoval jako sociální pracovník, skupinový a individuální psychoterapeut a má dlouholetou manažerskou praxi v HR. Od roku 2005 působí jako lektor, kouč a facilitátor. Je tátou 3 dětí (zatím), certifikovaný barista a bartender, milovník dobrých knížek, starých rádií, rozhlasových her a Islay Single Malt Scotch Whisky.   Tvé jméno je pro mne symbolem obrázkových karet Points of You. Kdo ještě je Radek Pernica? Uffff, to je těžká otázka, resp. v koučování bývá ta nejtěžší „Kým jsi…“ nebo „Kým vším jsi“ To se klient/ka občas velmi zapotí. A zodpovězení této otázky je pak klíčem k ovlivnění všech dalších úrovní vědomí, ať už hodnot, přesvědčení chování nebo kompetencí, které využívám(e). Ale kdybych to profesně měl shrnout, tak asi nejvíce mi ladí slovo průvodce. Někdo, kdo pomáhá jednotlivci, týmu nebo skupině zvědomit určité principy, možná dobré zásady, ověřené a funkční postupy. Možná upozorňovat na rizika, překážky, méně vědomá či nevědomá rizika. Modelovat možné dopady, trénovat a zkoušet v bezpečném prostředí. A jsem šťastný, že to mohu dělat z různých poloh, rolí, které jsou odlišné a přitom velmi podobné. Jako lektor či mentor více vysvětluji, sděluji sbírám nápady, provokuji, spojuji, ukazuji best practice, hledám srozumitelná sdělení. Jako kouč se více ptám, naslouchám, mlčím, nechávám klienta/klientku či skupinu dojít si k vlastnímu silnému uvědomění a vlastnímu řešení, kterému nemusím rozumět, ale vím, že je důležité pro druhou stranu a ta už ví, co má dělat a jak postupovat. A jako facilitátor se zaměřuji...